โปรแกรมบอล โปรแกรมโต๊ะบอล รูปแบบการโปรแกรมโต๊ะบอลออนไลน์ 99บอลสเต็ป
     รูปแบบโปรแกรม มีรูปแบบการใช้งาน 2 รูปแบบ ลูกค้าสามารถเลือกใช้ ตามความเหมาะสม ตามความต้องการข้องลูกค้าได้เลยครับ โดยทั้ง 2 รูปแบบ จะมีข้อดี ข้อเสีย ต่างกัน ดังนี้ครับ

1. แบบ Full Package หรือ แบบจัดการเอง
ข้อดี  แก้ราคาเองได้ เพิ่ม ลบ แก้ไข รายการแข่งขันได้ สามารถปรับเปลี่ยน ราคาในรูปแบบที่ตัวเองต้องการได้
ข้อเสีย  อาจจะมีความยุ่งยากในการจัดการ

2. แบบ Agent Package หรือ หรือแบบราคาไหล ทีมงานดูแลให้
ข้อดี  ไม่ต้องเสียเวลา ยุ่งยากในการจัดการระบบ ทั้งดูราคา ใส่ผลบอล ปิดยอดปัญชี ทุกอย่างอัตโนมัติ
ข้อเสีย  หากต้องการ เพิ่ม ลบ แก้ไข รายการแข่งขัน อาจทำไม่ได้เพราะต้องยึดรูปแบบมาตรฐานจากทางเว็บ

การจัดการ Full Agent
เพื่ม / ลบ / แก้ไข รายการแข่งขัน ทำได้ ยึดตามมาตรฐานของเว็บ
นำเข้าตารางการแข่งขัน จัดการเอง อัพเดทอัตโนมัติ
แก้ราคา จัดการเอง อัพเดทอัตโนมัติ
ใส่ผลบอล จัดการเอง อัพเดทอัตโนมัติ
ดูยอดแทง ยอดได้เสีย ออนไลน์ ใส่ผลก่อน อัพเดทอัตโนมัติ
ปิดยอดบัญชี เพื่อคำนวนบิลได้เสีย จัดการเอง อัพเดทอัตโนมัติ